Tämä on Heimo Finland Oy:n palveluhinnasto, joka on voimassa Heimo-yhteiskäyttöautopalvelussa 1.9.2019 lähtien.

Kadonneista tavaroista veloitettavat maksut

Ajoneuvon avaimet: 500,00€

Dokumentti (ohje, poikkeamalista, tms.): 25,00 €
Lumiharja: 20,00 €
Pysäköintilaitoksen kulkukortti: 100,00 €

Sähkö-/hybridauton latauskaapeli: 300,00€
Muut kadonneet tavarat: alkuperäisen merkkiedustajan hinnaston mukaan

Rikkeistä veloitettavat maksut 

Ajoneuvon kuljettaminen ilman voimassa olevaa ajo-oikeutta: 5000€

Ajoneuvon kuljettamien alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena: 5000€

Ajoneuvon luovuttaminen luvatta kolmannen osapuolen käyttöön: 400 €
Ajoneuvon luvaton maastavienti: 500 € + 60 €/vrk
Ajoneuvon palauttaminen myöhässä: 100 € + 50 € / alkava tunti
Ajoneuvon palauttaminen ohjeistuksesta poiketen: 100 €
Ajoneuvon palauttaminen ovet avoinna: 100 €

Vuokrasopimuksen ylittävät ajokilometrit: 0,50€ / km
Ilmoittamattomat Vuokrasopimuksen ylittävät ajokilometrit: kolminkertainen kilometriveloitus
Ilmoittamattoman vaurion selvittelykulut: 100 €/t, min. 2 t
Liikennerikkomuksen käsittelymaksu: 30 €
Lisäpalveluiden käyttö ilmoittamatta: kolminkertainen veloitus
Petokseen liittyvien asioiden selvittely: 100 €/t
Pysäköinti liikennesääntöjen/ohjeistuksen vastaisesti (siirto tarkistuksen yhteydessä): 30 €
Pysäköinti liikennesääntöjen vastaisesti (päivystyssiirto): 100 €
Pysäköintivirhemaksujen käsittely: 50 €
Ruuhkamaksun käsittely: 10 €
Tupakointi autossa: 200 €
Latauskaapelin kytkemättä jättäminen: 50 € 
Valojen päälle jättäminen: 100 €

Vahingoista veloitettavat maksut

Vaurio- ja vahinkohinnaston mukaan

Vahingonkorvaustapauksissa veloitettavat maksut

Kaikki vahingonkorvaustapauksiin liittyvät maksut veloitetaan asiakkaalta täysimääräisinä. Tällaisia ovat muun muassa ajoneuvon luovuttaminen luvatta kolmannen osapuolen käyttöön, petos, vahingoista ilmoittamatta jättäminen sekä vuokrausehtojen räikeä rikkominen.

Muut perittävät maksut

Akun tyhjentyminen: 100 €
Asiakkaan aiheuttaman ylimääräisen työn käsittely: 50 €
Löytötavaran käsittely ja säilytys (maks. 14 vrk): 25 €
Siivous: 50 € / alkava tunti
Varauksen tietojen muuttaminen asiakkaan pyynnöstä: 10 €
Viranomaisavun käyttäminen vuokraajan vuokrausehtojen vastaisen toiminnan vuoksi: 500 €
Viranomaisselvitykset väärinkäytöstapauksissa: 250 € / alkava tunti