Mistä kaikki alkoi?

Haluamme jättää jälkeemme puhtaamman ilman, jota lapsemme ja meitä ympäröivä luonto hengittävät. Missionamme on mahdollistaa vapaus liikkua päästöttömästi. 

Missiona  

Päästötön liikkumisen vapaus

Uskomme arkisiin valintoihin, ratkaisuihin, joilla lapsemme 20 vuoden päästä hengittävät puhtaampaa ilmaa. Näimme, että jokaisella autoa tarvitsevalla ei ole mahdollisuutta ajaa modernilla sähköautoilla. Syksyllä 2017 syntyi ajatus Heimosta – palvelusta, jonka avulla kuka tahansa voisi ottaa lähimmän vapaan sähköauton käyttöönsä helposti ja vaivatta muutamalla klikkauksella. Halusimme muuttaa tapamme liikkua. 

Ajatus sai alkunsa syksyllä 2017 yrityksen perustajan Kallen huolesta ympäristömme heikkenevää tilaa kohtaan. ”Entisenä kilpaurheilijana halusin elämääni uuden mission, jonka eteen ponnistelun kokisin merkityksellisenä. Olin jo lapsena kiinnostunut autoista ja liikkumisesta. Huoleni ympäristöasioista synnytti halun yhdistää nämä kaksi kiinnostuksen kohdetta ja tehdä samalla positiivisesti ympäristöön vaikuttavaa toimintaa.”
Kaikki tiedämme, että länsimaiset tapamme elää ja kuluttaa ympäristöä ovat kestämättömällä pohjalla, mutta konkreettiset toimet, joilla yksittäinen ihminen voi parantaa kulutustottumuksiaan ovat turhan vähissä ja vaikeasti saavutettavissa. Halusimme luoda konkreettisia ratkaisuja, joilla ihmiset voisivat ennaltaehkäistä ilmastonmuutoksen etenemistä helposti arkisilla valinnoillaan. 

 

 


Suomalaisten suurimpia päästöjen aiheuttajia ovat liikenne, asuminen ja maatalous, joissa kaikissa on saavutettavissa merkittäviä päästövähennyksiä kulutustottumuksia muuttamalla. Yksittäisen ihmisen siirtyessä kasvisruokavalioon ja vaihtaessa polttomoottoriauton sähköautoon saavutetaan 35% vähennys syntyneissä CO2 päästöissä! (lähde: https://elamantapatesti.sitra.fi/) Mitä jos yksittäisen ihmisen sijaan tämän muutoksen tekisikin sata, tuhat tai satatuhatta ihmistä? Valintojen synnyttämät vaikutukset olisivat merkittäviä.

Päätimme keskittyä liikkumiseen, sillä yksinkertaisesti jokaisella autoa tarvitsevalla ei ole mahdollisuutta
vaihtaa kulkupeliään moderniin sähköautoon – me halusimme tarjota siihen mahdollisuuden.
Kesällä 2018 polkaisimme käyntiin projektin, missionamme synnyttää palvelu, jonka avulla kuka tahansa voisi siirtyä vähäpäästöiseen tai täysin päästöttömään liikkumisen vapauteen vailla tarvetta omistaa auto. Syntyi sähkö- ja hybridiautojen yhteiskäyttöpalvelu EasyCar.io.

Pilotoimme EasyCar.io -yhteiskäyttöautopalvelua muutaman kuukauden ajan kesällä 2019. Saimme palvelun demolle erittäin positiivisen vastaanoton. Kysyntä ylitti odotuksemme. Emme halunneet kuitenkaan tyytyä ratkaisemaan liikkumisen ongelmaa ainoastaan autoilun näkökulmasta, vaan halusimme luoda palvelukokonaisuuden, joka tulevaisuudessa keskittyy tarjoamaan päästöttömiä liikkumisen ratkaisuja laajemmin. Aiomme tulevaisuudessa kasvattaa tarjontaamme, joten nimemme ei enää vastannut palvelumme sisältöä. Tämän takia EasyCar.io on nykyään Heimo. Lanseeraamme syyskuussa 2019 Heimo -nimisen mobiilisovelluksen, joka nopeuttaa ja helpottaa palvelumme käyttöä.

Heimo edustaa laajemmin ympäristöystävällistä tapaa elää ja liikkua. Uskomme ilmastonmuutosta ehkäisevään toimintaan. Haluamme jättää jälkeemme puhtaamman ilman, jota lapsemme ja meitä ympäröivä luonto hengittävät. Missionamme on mahdollistaa päästötön liikkumisen vapaus. Mahdollistamme ihmisten siirtymisen päästöttömään liikkumiseen jakamistalouden keinoin. Liikkumisen päästöjen vähentämiseksi ratkaisuna ei ole omistamisen lisääminen vaan resurssien viisaampi käyttö, jakaminen.
Panostamme kaikissa tarjoamissamme ratkaisuissa aina vähäpäästöisyyteen, ja takaamme palvelumme päästöttömyyden kompensoimalla palvelun synnyttämät päästöt päästökompensaation avulla. Käyttäessäsi palveluamme liikkumiseen takaamme, että kilometrikohtaiset hiilidioksidipäästösi ovat korkeintaan 0g/km. Kompensoimme siis päästöjä enemmän kuin palvelun käyttö niitä synnyttää.

"Halusimme luoda konkreettisia ratkaisuja, joilla ihmiset voisivat ennaltaehkäistä ilmastonmuutoksen etenemistä"

Palaa etusivulle